First page of the Agentii Casa Pariurilor Bucuresti archive.

Agenţiile din Bucureşti

Posted by admin on September 10, 2010 (Comments Closed)as , , ,

Sector 1
Str. Smaranda Braescu nr. 1 (zona statiei de metrou Aurel Vlaicu)
Calea Griviţei, nr. 395 S
Str. Jiului nr. 2B, bl. C1 S
Calea Griviţei, nr. 105 S
Str. Aerogarii, nr. 14, bl. 2/7, sc. A, ap. 1 S

Sector 2
Şoseaua Colentina nr. 23A
Şoseaua Pantelimon nr. 311, bl. 7A B
Str. Vasile Lascăr nr. 113 S
Bd. Basarabia, nr. 55, bl.M22, (Diham) S
Sos. Iancului, nr. 4, bl. 113 A, parter
Str. Teiul Doamnei, nr. 12, bl. 9, unitatea 136 S
Calea Mosilor, nr. 235, bl. 43, parter
Sos.Mihai Bravu, nr.90-96 S
Şos. Pantelimon, nr. 283, bl. B12, parter
Bd. Carol I nr. 72, (Piata Latina)
Sos. Mihai Bravu, nr. 194, bl. 203, parter, Unitatea 15, sector 2 S
Sos. Pantelimon, nr. 40, parter S

Sector 3
Str. Matei Basarab, nr. 108, bl. 74, sc. 1, parter, ap. 3 S
Bd. Camil Ressu, nr. 4, complex A26, bl. 5, parter S
Str. Baba Novac nr. 9 (complex Rucăr)
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bl. P108
Str. Dristor, nr. 81-88, bl. 13
Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59, Complex A13, (Piata Salajan)
Str. Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1
Str. Corneliu Coposu nr.2

Sector 4
Str. Vacaresti nr. 203B S
Bd. Alexandru Obregia, nr. 25, bl. I4, parter, magazin nr. 1 S
Bd. George Cosbuc nr. 98
Str. Nitu Vasile, nr. 29A
Bld. C. Brancoveanu, nr. 15, bl. B17, sc. 2, parter, ap. 31, sector 4 S
Soseaua Giurgiului nr. 90
Sos. Oltenitei, nr. 111, bl. 25 S
Sector 5
Str. Mărgeanului nr. 32, bl. M11A S
Str. Margeanului nr.111C
Sos. Alexandriei, nr. 94, bl. PC11, lot 2, sector 5 S
Calea 13 Septembrie nr. 126
Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B
Calea Rahovei nr. 327, bl. 11

Sector 6
Bld. Uverturii, nr. 92B, parter S
Bd. Drumul Taberei, nr. 32
Bd. Timisoara nr. 69
Calea Giulesti nr.129 S
Str. Drumul Taberei nr. 136, bl. 714
Str. Virtuţii, nr. 9, bl. R4, parter S
Str. Drumul Taberei, nr. 22, bl. T8, parter S

Voluntari
Sos. Afumati, nr. 85
Bd. Voluntari (fosta sos. Afumati ) nr. 29C